вторник, 23 април 2019 г.

Проучване за превенция на самоубийствата отличено на 27-ият конгрес на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА)

На 6-9 април 2019 г. във Варшава се проведе 27-ият конгрес на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА). Д-р Владимир Наков представи е-постер „Национална обучителна програма за общопрактикуващи лекари за намаляване на самоубийствата в България – нерандомизирано контролирано проучване“, разработен с участието на партньори от Норвегия и Австралия, беше отличен като един от десетте най-добри сред представените повече от 1300 постера. Критериите за оценка бяха научно качество, точност и прецизност на методологията, оригиналност, иновативност, дизайн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар