четвъртък, 31 май 2018 г.

Пренебрегването и насилието в детството предопределят лошо здраве в зряла възраст

Според СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването (WHO, 2002). Възрастта 10–19 г. е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за здравето и развитието впоследствие.
Актуални данни на НЦОЗА представят връзката между неблагоприятните преживявания в детството и рисковото за здравето поведение в зряла възраст.
Цялата информация можете да прочетете тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар